Zaproszenie dla nauczycieli akademickich UKW na konferencję „Akademia E-learningu”

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni oraz Dział Jakości i Organizacji Kształcenia zapraszają nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia do udziału w konferencji „Akademia E-learningu” w dniu 18 maja 2021 r.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń związanych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do kształcenia w trybie zdalnym (dostępnych w naszej uczelni)
oraz szkolenia z zakresu efektywnego przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności.

W ramach wykupionego biletu uczelnianego nauczyciele mogą wziąć udział w debacie i dwóch wybranych warsztatach dostępnych na stronie akademia e-learningu.

Szczegółowe informacje niezbędne do rejestracji na konferencję wraz z kodem promocyjnym zostaną przesłane przez system poczty Zimbra.