Żegnamy Profesora Wojciecha Gutowskiego

Wojciech Gutowski-zdjęcie portretowe

Z przykrością informujemy, że 21 maja 2021 r. zmarł profesor Wojciech Gutowski. W pierwszych dekadach kariery naukowej profesor związany był z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od roku 1998 z Instytutem Filologii Polskiej (później Instytutem Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Profesor Wojciech Gutowski był wybitnym literaturoznawcą, specjalistą w zakresie literatury Młodej Polski, autorem licznych artykułów, kilkunastu odkrywczych monografii i znakomitych opracowań edytorskich. Prace naukowe profesora były, są i pozostaną świadectwem niezwykłej interpretacyjnej inwencji, a zarazem bezcennym źródłem wiedzy o epoce, z którą – zdawać by się mogło - był związany głębokim duchowym pokrewieństwem, którą kochał i którą potrafił opisać z wnikliwością znamienną dla umysłów wybitnych.

Naukowiec z powołania, polonista z wyboru, posiadał też naturalny talent dydaktyczny, był wspaniałym wykładowcą, promotorem dysertacji doktorskich, recenzentem w przewodach habilitacyjnych i profesorskich. Był człowiekiem wielkiej kultury, niezwykle serdecznym i życzliwym przełożonym, bardzo dobrym Kolegą, a dla wielu naukowców młodszego pokolenia niezastąpionym Nauczycielem i prawdziwym Mistrzem.  

Śmierć profesora Wojciecha Gutowskiego jest wielką stratą dla całej polskiej humanistyki. Upłynie wiele czasu, zanim w stosunku do Jego niezwykle czynnej, pracowitej i twórczej egzystencji przyzwyczaimy się używać czasu przeszłego.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 27 maja o godz. 11 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu, ul. Rydygiera 21 na Rubinkowie. Po mszy przejazd i pogrzeb Profesora na cmentarzu w Aleksandrowie Kujawskim.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Pracownicy Wydziału Literaturoznawstwa, Wydziału Językoznawstwa i Instytutu Nauk o Kulturze.