Kwiaty magnolii (kolor rózowy) Kwiaty magnolii (kolor rózowy)

50. Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych i Arboretów wraz z konferencją naukową

17-18 czerwca 2021 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbywa się 50. Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych i Arboretów wraz z konferencją naukową: Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020 w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych.

Uczestnicy wezmą udział w wydarzeniu w formie on-line.

Organizatorzy:

 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 • Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
 • Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy pod auspicjami Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

Patronat honorowy:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorz Puda,
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Andrzej Szweda-Lewandowski,
 • Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski,
 • Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni.

Komitet honorowy:

 • prof. dr hab. Henryk J. Bujak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,
 • dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda, dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
 • mgr Szymon Kosmalski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
 • mgr Marcin Heymann, Prezes Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku,
 • dr Paweł Kojs, Wiceprezes Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Wicedyrektor PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie,
 • dr Wiesław Podyma, Dyrektor Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
 • dr Grażyna Szymczak, Prezes Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Jerzy Puchalski, Ogród Botaniczny PAN – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie – Przewodniczący,
 • prof. dr hab. Adam Boratyński, Instytut Dendrologii PAN,
 • prof. dr hab. Arkadiusz Nowak, Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie,
 • dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM, Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komitet organizacyjny:

UKW:

 • dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. uczelni – Przewodnicząca,
 • mgr Monika Wójcik-Musiał – Sekretariat Zjazdu,
 • mgr Piotr Lipka,
 • mgr inż. Jarosław Mikietyński.

IHAR:

 • dr inż. Włodzimierz Majtkowski,
 • dr Bartosz Tomaszewski.

LPKiW:

 • mgr inż. Iwona Bednarek,
 • Natalia Drozdowska,
 • mgr Małgorzata Szymczak – Sekretariat Zjazdu.

ROBiAwP:

 • mgr Damian Matynia.

Szczegóły na temat konferencji oraz program wydarzenia znajdują się w załączniku.