Na zdjęciu Ogród Botaniczny UKW (drzewa latem i staw) Na zdjęciu Ogród Botaniczny UKW (drzewa latem i staw)

Podsumowanie jubileuszowego Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

W dniach 17-18 czerwca 2021r. w Auli Mikotoksyn UKW odbył się jubileuszowy 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce wraz z konferencją naukową on-line pt. Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020 w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych.

Głównym organizatorem był Ogród Botaniczny UKW, współorganizatorzy to Ogród Botaniczny IHAR, LPKiW w Myślęcinku oraz Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

Konferencja odbyła się z okazji jubileuszy trzech Bydgoskich Ogrodów Botanicznych: 90-lecia istnienia Ogrodu Botanicznego UKW, 70-lecia Ogrodu IHAR i 40-lecia LPKiW w Myślęcinku.

Zgłoszono 25 referatóworaz 37 komunikatów naukowych.

Nakładem Wydawnictwa UKW niebawem ukaże siępublikacja pt. Ogrody botaniczne w służbie ochrony przyrody oraz człowiekowi pod red. Barbary Waldon-Rudzionek, zawierająca materiały konferencyjne.

Zjazd i Konferencja zostały objęte patronatem:

  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  • Prezydenta Bydgoszczy
  • DziekanaWydziału Nauk Biologicznych UKW

Organizacją Konferencji zajmowali się pracownicy Ogrodu Botanicznego UKW: dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. UKW, mgr Monika Wójcik-Musiał, mgr Piotr Lipka i mgr inż. Jarosław Mikietyński.

Wsparcie informatyczne zapewniali pracownicy Działu Informatyzacji UKW - Panowie Michał Bethkei Włodzimierz Piekut, a za aktualizację stron internetowychodpowiadała Pani Monika Walczak z Działu Promocji UKW.

w Konferencji brało udział około 250 osób. W uroczystym otwarciu uczestniczył JM Rektor UKW Prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Pani Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych dr hab. Magdalena Twarużek, prof. UKW,

Zeszyt streszczeń i komunikaty naukowe zamieszczono w zakładce Konferencjen na stronie Ogrodu Botanicznego UKW.