Certyfikaty „Studia z Przyszłością” dla dwóch kierunków studiów UKW Certyfikaty „Studia z Przyszłością” dla dwóch kierunków studiów UKW

Certyfikaty „Studia z Przyszłością” dla dwóch kierunków studiów UKW

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej oraz rewitalizacja dróg wodnych - te dwa kierunki studiów na UKW otrzymały certyfikaty "Studia z przyszłością". W Konkursie wyróżniane są programy i kierunki studiów cechujące się innowacyjnością, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych

Koncert Finałowy VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” odbył się w zabytkowych murach Pałacu Prymasowskiego w Warszawie. Menedżerowie najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów prowadzonych przez polskie uczelnie odebrali Certyfikaty Akredytacyjne, przyznane za kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy oraz wysokimi standardami jakościowymi. W Koncercie Finałowym uczestniczyli rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów, katedr i zakładów, reprezentujący szkoły wyższe z całej Polski.

Koncert był uroczystym podsumowaniem VI edycji Konkursu „Studia z Przyszłością”. W Konkursie „Studia z Przyszłością”, współorganizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, identyfikowane i wyróżniane są wybrane programy i kierunki studiów prowadzone w polskich uczelniach, które cechują się innowacyjnością, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych. Ich oceny dokonuje Kapituła z udziałem wybitnych naukowców, w tym m.in. prof. Piotra Grudowskiego z Politechniki Gdańskiej, prof. Agnieszki Dziedziczak-Foltyn z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Ewy Kuli z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, dra Aleksandra Kobylarka z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Zbigniewa Widery z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uroczystość była okazją do ogłoszenia wyników Konkursu, ale także do spotkania w gronie środowiska akademickiego, dyskusji o problemach współczesnej edukacji i szkolnictwa wyższego oraz wymiany dobrych praktyk odnoszących się do jakości kształcenia, nauki i kultury akademickiej.