Międzynarodowa Konferencja Luminescencyjnych Detektorów

„LUMDETR 2021”, czyli oficjalnie XI Międzynarodowa Konferencja Luminescencyjnych Detektorów i Transformatorów Promieniowania Jonizującego odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 12-17 września 2021 roku.

LUMDETR 2021 będzie kontynuacją tradycji ustalonych przez poprzednie spotkania na Łotwie (Ryga, 1991), Estonii (Tallin, 1994), Polsce (Ustroń, 1997), Łotwie (Ryga, 2000), Czechach (Praga, 2003), Ukrainie (Lwów, 2006), Polska (Kraków, 2009), Niemcy (Halle, 2012), Estonia (Tartu, 2015), Czechy (Praga, 2018). Zakres aktualnej edycji LUMDETR 2021 to prezentacja najnowszych osiągnięć badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie radioluminescencji, procesów transferu i magazynowania energii w układach półprzewodnikowych i dielektrycznych, fizyki i chemii luminescencyjnego luminoforu i materiałów scyntylacyjnych oraz powiązane aplikacje. Zastosowania technologiczne zostaną przedstawione wraz z podstawowymi badaniami i teoriami. Konferencja przyciąga naukowców z najlepszych uniwersytetów i instytucji akademickich na świecie. Konferencja LUMDETR również gromadzi największe i najbardziej innowacyjne firmy z całego świata ściśle powiązane z tematyką konferencji.

Konferencja LUMDETR 2021 jest wspólnie organizowana z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

LUMDETR 2021 odbędzie się w Centrum Aktywnej Rehabilitacji i Sportu PARIS przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji.