Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Actin and actin-binding proteins in health and disease”

logo i nazwa konferencji

W dniach 27-30 czerwca 2022 roku na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Actin and actin-binding proteins in health and disease”. Tematyka konferencji dotyczy aktyny, niezwykle ważnej, wewnątrzkomórkowej cząsteczki, od której zależy działanie komórek i całych organizmów.

Wykład inauguracyjny wygłosi Thomas Pollard, profesor Uniwersytetu Yale, który od wielu lat wyznacza kierunki badań nad aktyną.

Konferencja jest wspierana finansowo z programu Ministra Edukacji i Nauki „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (Grant nr 008/RID/2018/19). Partnerem jest Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Finansowego wsparcia udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem JM Rektora UKW, Profesora dr. hab. Jacka Woźnego, oraz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.actinconference.ukw.edu.pl


Konferencja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Realizacja działań z zakresu edukacji i  bezpieczeństwa publicznego  ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"

Belka z finansowaniem