Wykład Wykład

Etyka i filozofia z uprawnieniami nauczycielskimi! Studia podyplomowe

Od roku akademickiego 2022/2023 Instytut Filozofii UKW będzie prowadził 3-semestralne studia podyplomowe na kierunku „Etyka i filozofia”. Ich ukończenie przez osoby posiadające uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu będzie uprawniało do nauczania etyki w szkołach ponadpodstawowych.

Więcej informacji na stronie studiów podyplomowych UKW.