13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mikotoksyny i pleśnie - aktualne trendy"

W dniach 29 czerwca – 1 lipca 2022 r. w Katedrze Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbywa się XIII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mikotoksyny i pleśnie – aktualne trendy”.

Konferencja ma długą tradycję i jak co roku skupia specjalistów z różnych stron świata, aby wspólnie pochylić się nad problemem występowania grzybów pleśniowych i mikotoksyn w naszym otoczeniu. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele świata nauki oraz gospodarki i wszyscy ci, którzy zaangażowani są w zapewnianie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Celem Konferencji jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań dotyczących szkodliwego wpływu pleśni oraz ich metabolitów, oraz przedstawienie aktualnych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.

W trakcie konferencji odbędzie się jubileusz 45-lecia pracy zawodowej oraz 70-tych urodzin prof. dr. hab. inż. Jana Grajewskiego.

Wszystkie informacje i program na stronie: mycotoxin.ukw.edu.pl

Konferencja została dofinansowana w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka. Moduł: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”.