Integracyjne Dni Studentów Europy „Jedność Europy w różnorodności jej kultur”

Integracyjne Dni Studentów Europy „Jedność Europy w różnorodności jej kultur”

Trwa trzecia edycja Integracyjnych Dni Studentów. W tym roku udział w spotkaniach integracyjnych biorą udział studenci kierunku turystyka i rekreacja, którzy w dniach 21-26 03.2010 roku przebywać będą na Słowacji w miejscowościach Bańska Bystrzyca i Nitra.

Integracyjne Dni Studentów Europy są projektem przygotowanym przez Zakład Geografii Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej pod kierunkiem dr Marii Dombrowicz.

Celem tego projektu jest integracja środowisk studenckich reprezentujących różne narodowości i kultury w Europie pod nazwą „Jedność Europy w Różnorodności Jej Kultur”- hasła Komisji Europejskiej, propagującej idee wzajemnego poznawania i poszanowania odrębności dziedzictwa kulturowego Europy.
Projekt umożliwia studentom wzajemne poznawanie kultur europejskich, osiągnięć regionów europejskich, wymianę doświadczeń w budowaniu wspólnej Europy oraz udział w programie „Erasmus”.

Na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy i na Uniwersytecie im. Konstantyna Filozofa w Nitrze na spotkaniu ze studentami i z władzami tych Uczelni oraz na spotkaniu z władzami samorządu lokalnego, studenci zaprezentują region kujawsko – pomorski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz miasto Bydgoszcz. Prowadzone będą również rozmowy z władzami Uniwersytetów dotyczące wspólnej wymiany studentów w ramach programu „Erasmus”. Studenci uczestniczyć będą w poznaniu dziedzictwa kulturowego Słowacji, odwiedzając: Bańską Bystrzycę, Bojnice, Siliac, Cieplice i Nitrę, miejscowości o znaczących walorach kulturowych tego kraju.

Program jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach współpracy międzynarodowej.

Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.