Żegnamy prof. Sylwestra Matczaka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 lipca br. zmarł prof. zw. dr Sylwester Matczak.

Sylwester Matczak – urodził się 4 grudnia 1937 roku w Kobylinie. Pedagog, organista i dyrygent. Ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Po kilkunastu latach pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym podjął pracę w Wyższej Szkole Zawodowej w Kielcach (1973). Na Akademii Muzycznej w Poznaniu uzyskał stopień doktora (1975) i kwalifikacje II stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (1998), W 1994 otrzymał tytuł profesora w zakresie dyrygentury chóralnej.

Z uczelnią akademicką w Bydgoszczy (WSP) związany był od 1975 roku. Od 1987 roku prowadził Chór Akademicki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), z którym odbył szereg podróży zagranicznych, zdobywając wiele nagród na międzynarodowych konkursach chóralnych w Europie, m.in.: Kalundborg (Dania 1992, 1995), Choir Workshop Viborg (Dania, 1994), Orlando di Lasso Competition (Rzym 1998, Cammerino 2001), International Choir Festival Malta (1996, 2000), Florilege Vocal de Tours (Francja 1997), Akademicka Bańska Bystrzyca (1993, 1994, 1997), Harmonie Festival (Niemcy 1994). W tym okresie przygotował 26 wielkich form wokalno-instrumentalnych do wykonania z orkiestrami na kilkudziesięciu koncertach. Z czasem działalność artystyczna, zarówno Chóru Akademickiego jak i osoba profesora S. Matczaka, uzyskała rozgłos w kraju i za granicą. Niektóre utwory, z racji ich znakomitego przygotowania, włączano ponownie do repertuaru koncertowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, za każdym razem kierując zlecenie przygotowania dzieła przez Chór Akademicki pod kierunkiem prof. S. Matczaka i jego współpracowników. Działalność Chóru Akademickiego dla Filharmonii Pomorskiej, to poza wspólnymi koncertami z Orkiestrą Symfoniczną, także współpraca z Capellą Bydgostiensis, którą 8-krotnie prowadził prof. S. Matczak, wykonując Mszę Koronacyjną i Requiem, W. A. Mozarta.

Sylwester Matczak był wieloletnim Dyrektorem Instytutu Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, a w latach 2000-09 Kierownikiem Katedry Dyrygentury Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Brał udział w pracach Jury wielu konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Instytutu Muzycznego w Łodzi. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Zasłużony dla Kultury Polski Gloria Artis i innymi medalami i odznaczeniami Państwowymi.

Wypromował kilkudziesięciu absolwentów studiów magisterskich WSP w Słupsku, WSP w Zielonej Górze, Akademii Bydgoskiej i UKW w Bydgoszczy. Wielokrotnie był recenzentem w przewodach artystycznych I i II stopnia, o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego i w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Wypromował również trzech swoich wychowanków: Bernard Mendlik (kwalifikacje I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 1999 r.), Arkadiusz Kaczyński (kwalifikacje I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 2001 r.) oraz Benedykt Odya (stopień doktora sztuki w zakresie dyrygentury 2008 r.).

Czarno-białe zdjęcie prof./ Sylwestra Matczaka