Książka dr hab. Barbary Waldon-Rudzionek, prof. uczelni z dofinansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki

Monografia pt. „Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Historia i przyroda” pod red. dr hab. Barbary Waldon-Rudzionek, prof. uczelni uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach konkursu Doskonała Nauka II „Wsparcie monografii”. Wartość dofinansowania: 33 528,00 PLN, całkowita wartość: 37 328,00 PLN.

Autorami poszczególnych rozdziałów są naukowcy z Wydziału Nauk Biologicznych UKW oraz innych jednostek. Oprócz historii Ogrodu Botanicznego w książce przedstawiono charakterystykę środowiska abiotycznego, florę roślin naczyniowych i mszaków, grzyby wielkoowocnikowe i porosty, świat zwierząt, w tym ssaki, ptaki, dziko żyjące pszczoły, roztocze, a także zooplankton oraz bakterioplankton stawu. Prezentowane w książce wyniki badań stanowią podsumowanie wieloletnich obserwacji naukowych i dowodzą olbrzymiej roli biocenotycznej tego niewielkiego obiektu – jest to rodzaj wyspy środowiskowej, cechującej się obecnością wielu nisz ekologicznych, w których mogą się realizować całe cykle życiowe, zachodzą różne zależności pokarmowe i często powiązane ze sobą procesy przyrodnicze.

Jest to pierwsze, tak szerokie, kompleksowe opracowanie, które ma olbrzymie walory naukowe, ale może być także wykorzystywane w dydaktyce i edukacji. Bogato ilustrowana monografia zostanie wydana drukiem oraz w wersji elektronicznej (w Internecie w ramach otwartego dostępu, także w wersji dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami) na przełomie 2024 i 2025 roku.

Projekt pt. „Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Historia i przyroda” został dofinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka II” w ramach modułu „Wsparcie konferencji” lub "wsparcie monografii". Wartość dofinansowania: 33 528,00 PLN, całkowita wartość: 37 328,00 PLN.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski)."

Logotypy: Flaga i godło Polski - Ministerstwo Edukacji i Nauki -  program Doskonała Nauka

UKW – miejsce dla ludzi z pasją!