Studentki bezpieczeństwa narodowego zdobyły ważne doświadczenie zawodowe

Dwie studentki kierunku bezpieczeństwo narodowe odbyły miesięczny staż w Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO. To efekt współpracy Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW oraz NATO Military Police Centre of Excellence (MP COE).

Centra Eksperckie to instytucje zorganizowane w celu wspierania transformacji NATO, w tym rozwoju nowych zdolności. Naczelne obszary ich działania obejmują: edukację i szkolenie na szczeblu strategicznym i operacyjnym, podnoszenie poziomu interoperacyjności, ocenę i testowanie koncepcji poprzez eksperymentowanie oraz współudział w opracowywaniu doktryn, a także wspieranie procesów analizy wniosków i doświadczeń z operacji przeprowadzonych przez NATO.

Staże dla studentów zorganizowano po raz pierwszy w 2021 roku, a we wrześniu br. została zrealizowana trzecia edycja tego programu. W czasie miesięcznego stażu studentki III roku bezpieczeństwa narodowego, Anna Leda i Katarzyna Jankowska zdobyły nowe umiejętności i rozwijały te, w które podczas studiów wyposażył je Wydział Nauk o Polityce i Administracji. Wśród napiętego harmonogramu stażowych zadań przyszłe absolwentki UKW zapoznały się m.in. ze schematem organizacyjnym działalności NATO, odwiedziły NFIU, JFTC, 3NSB, współuczestniczyły w webinariach i dyskusjach oraz odbyły kurs dochodzeń dot. cyberprzestępczości.

Dzięki udziałowi w projekcie, stażystki przeszły procedurę poświadczenia bezpieczeństwa, a tym samym uzyskały dostęp do informacji niejawnych, który otworzył im drogę do przyszłej kariery w wyuczonym zawodzie.