Godziny rektorskie 8 i 11 kwietnia

Rektor UKW, prof., dr hab. Jacek Woźny ogłasza godziny rektorskie w poniedziałek, 8 kwietnia br. od godz. 13:30 i w czwartek, 11 kwietnia w godz. 9:30 – 14:00 w związku z planowaną debatą z kandydatami na rektora UKW i zebraniem wyborczym.