Uroczyste otwarcie zrewitalizowanego Ogrodu Botanicznego UKW

Wstęgę przecinają: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mirosław Kozłowicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Elżbieta Rusielewicz, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UKW Pani Profesor Magdalena Twarużek, Kanclerz UKW Pani Magister Renata Malak, Rektor UKW Pan Profesor Jacek Woźny.

23 maja 2024 r. odbyła się uroczystość Otwarcia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy po zakończeniu pierwszego etapu rewitalizacji w latach 2021-2023.

W spotkaniu wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Elżbieta Rusielewicz, JM Rektor prof. Jacek Woźny, Rektor elekt prof. Bernard Mendlik, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych prof. Magdalena Twarużek, Kanclerz UKW mgr Renata Malak oraz liczni goście.

Rewitalizacja to pierwszy, tak poważny remont Ogrodu Botanicznego od wielu dekad. Rozpoczęcie prac przypadło na trudny czas pandemii. Mimo licznych wyzwań i prowadzonych prac ziemnych oraz budowlanych Ogród pozostawał przez cały czas otwarty.

W ramach projektu pn. „Rewitalizacja Ogrodu Botanicznego UKW w Bydgoszczy – szersze udostępnienie przestrzeni na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości”:

  • powstał nowy budynek z salą dydaktyczną i wiatą zielonej szkoły oraz pomieszczeniami socjalnymi, a także magazynami sprzętów i roślin,
  • zbudowano pomost nad stawem i ogrodzenie wokół pasieki,
  • wymieniono instalacje elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne i c.o.,
  • zainstalowano monitoring i nowe oświetlenie,
  • przeprowadzono gruntowny remont budynku nad stawem oraz wymieniono dach na budynku „Galerii Arboretum”.

Całkowity koszt inwestycji brutto wyniósł: 4 470 957,43 zł, z czego dofinansowanie stanowiło: 938 146,86 zł, wkład UE (EFRR) wyniósł: 625 118,21 zł.

Najważniejszym momentem wydarzenia było uroczyste przecięcie wstęgi, którego wspólnie  dokonali:

  • Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz,
  • Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Elżbieta Rusielewicz,
  • Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UKW prof. Magdalena Twarużek,
  • Kanclerz UKW mgr Renata Malak,
  • oraz Rektor UKW prof. Jacek Woźny.

Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie Medalu Pamiątkowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Casimirus Magnus. Medal został przyznany Elżbiecie Rusielewicz, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta za dotychczasową pomoc i wsparcie działań w realizacji przedsięwzięcia „Rewitalizacja Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego szersze udostępnienie przestrzeni na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości”.

Ogród to tętniąca życiem, zielona enklawa w centrum miasta, miejsce licznych badań naukowych, zajęć dydaktycznych i edukacji, to także oaza odpoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności. Wraz z zakończeniem rewitalizacji „Botanika” poprawiły się warunki nie tylko do odpoczynku i rekreacji dla społeczności akademickiej i mieszkańców Bydgoszczy, ale także do prowadzenia badań naukowych, zajęć dydaktycznych i edukacyjnych. To wizytówka nie tylko Uniwersytetu, ale także Bydgoszczy, wspólne dobro, o które powinniśmy dbać. Oprócz unikatowej kolekcji roślin towarzyszy mu bogata architektura, której liczne elementy przetrwały w stanie niezmienionym od 1930 roku, kiedy nastąpiło oficjalne otwarcie Ogrodu.

Miejsce to przyciągało przez dziesięciolecia setki odwiedzających, świadczą o tym liczne doniesienia, archiwalne dokumenty, fotografie oraz bogata literatura. Ogród przechodził różne okresy, którym towarzyszyły liczne zmiany, nie zawsze korzystne. Początkowo funkcjonował jako ogród szkolny, w latach 1946-1951 był to Miejski Ogród Botaniczny, następnie Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (1951-1977), w latach 1977-1999 był ogólnodostępnym parkiem miejskim. Od 1999 roku stanowi jednostkę Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Mimo że zajmuje powierzchnię zaledwie 2,33 ha, na jego terenie wykształcił się swoisty ekosystem (a właściwie ekosystemy), którego najważniejszym elementem jest bogata dendroflora gatunków pochodzących z różnych rejonów świata, a także rodzimych. To właśnie ze względu na cenną kolekcję drzew i krzewów Ogród nazwany został Arboretum. Kompozycję Ogrodu wzbogaca sztuczny zbiornik wodny. Oprócz roślin drzewiastych i bylin, które przez lata sadzono i pielęgnowano, ukształtował się tu bogaty świat „dzikich” organizmów, które pojawiły się spontanicznie i egzystują mimo tak nasilonej antropopresji, otoczenia ruchliwych ulic i zabudowań oraz innych niekorzystnych wpływów miasta, w tym hałasu. Są to, poza naturalnie występującymi roślinami i zbiorowiskami roślinnymi, m.in. grzyby wielkoowocnikowe, porosty, a także mikroorganizmy, bentos i ryby stawu oraz dziko żyjące pszczoły, roztocza, ptaki i ssaki, w tym także nietoperze.

Liczymy na kolejne etapy rewitalizacji, gdyż potrzeby są nadal duże - naprawy i dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami wymagają alejki, konieczny jest remont betonowych murków oporowych wokół kwater i całego ogrodzenia.

W 2030 r. będziemy obchodzić setną rocznicę utworzenia naszego „Ogrodu cudowności”, miejmy nadzieję, że do tego czasu wszystkie te założenia uda się zrealizować.

Szanownym gościom serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości.

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć z wydarzenia w galerii.

Relacje medialne: