Konferencja: Media - Codzienność - Edukacja

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Koło Naukowe Dydaktyków serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową: Media – Codzienność - Edukacja 30 września 2014.

Do udziału zapraszamy studentów i doktorantów z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii oraz osoby, które są zainteresowane tematyką organizowanej konferencji

Założenia konferencji:

Tytuł konferencji wyznacza ramy debaty koncentrującej się wokół cywilizacyjnych uwikłań edukacji wraz z jej praktycznymi kontekstami. Pragniemy wspólnie poszukać odpowiedzi na dwa ogólne pytania. Jakie jest/ może / powinno być życie w „globalnej wiosce”? Jaka jest/ może/ powinna być edukacja (kształcenie i wychowanie) w „globalnej wiosce”?

Kategorie edukacji, codzienności i mediów są ze sobą powiązane i tworzą szeroki, wieloaspektowy i złożony obszar badawczy. Pragniemy przyjrzeć się relacjom, związkom i zależnościom edukacji, mediów i codzienności. Chcielibyśmy podjąć refleksję nad tym jaka jest współzależność między tymi trzema przestrzeniami życia społecznego? Nieustające zainteresowanie nowoczesnymi mediami, współczesnymi uwikłaniami i wyzwaniami edukacji oraz coraz częściej doceniana w naukach społeczno-humanistycznych, bardzo pojemna kategoria codzienności, zarysowuje interdyscyplinarny charakter ogółu zagadnień.

Intencją organizatorów jest zaprezentowanie wybranych obszarów badawczych w ujęciu wielu perspektyw pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i filozoficznych. Mamy nadzieję, iż konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów  osób z różnych obszarów naukowych. Zachęcamy do prezentowania stanowisk teoretycznych i metodologicznych, przeglądów badań, wyników własnych badań empirycznych oraz koncepcji badawczych.

Proponujemy aby tematyka podejmowana na konferencji sytuowała się w następujących obszarach:

 • Media i technologia w instytucjach edukacyjnych

Proponowane zagadnienia: wykorzystywanie nowoczesnych technologii w codzienności edukacyjnej, metodologiczne uwarunkowania i nowe możliwości pracy nauczyciela z „pokoleniem Y”, wyzwania i zagrożenia wynikające z użytkowania w szkole nowoczesnych technologii (edutainment, game based learning, gamifikacja).

 • Codzienność podmiotów edukacji a media

Proponowane zagadnienia: social media a funkcjonowanie dydaktyczno- organizacyjne szkoły, uczniowie oraz rodzice i nauczyciele z „pokolenia Y” a kształtowanie relacji pomiędzy podmiotami edukacji, nowe problemy i wyzwania wychowawcze w kontekście funkcjonowania nowych mediów (np. cyberprzemoc, bezrefleksyjność, przekraczanie granic, wirtualne wspólnoty, samotność w sieci).

 • Media w życiu codziennym

Proponowane zagadnienia: użytkowanie Internetu (np. portale społecznościowe) i telefonów komórkowych a codzienność jako nowe obszary badań i źródło poznania (dylematy etyczne, metodologiczne).

 • Drogi humanizacji mediów

Proponowane zagadnienia: kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu (kompetencje cyfrowe, medialne).

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Ewa Filipiak
 • dr hab. Roman Leppert, prof. nadzw.
 • dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw.

Komitet Organizacyjny:

 • mgr Goretta Siadak (przewodnicząca)
 • mgr Marta Bujewska (sekretarz)
 • mgr Martyna Kotyśko

Sprawy organizacyjne:

 • Konferencja odbędzie się dnia 30.09.2014 przy ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Aula Mikotoksyn UKW, Budynek F
 • Cena: Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 150 zł

Opłatę należy uiszczać na konto:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
Nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
Tytułem: MEDIA - imię i nazwisko uczestnika

Ważne!
Jeżeli wpłacają Państwo opłatę indywidualnie, a chcą Państwo otrzymać fakturę na Uniwersytet, który reprezentują, to konieczne jest wpisanie w tytule przelewu: MEDIA /imię i nazwisko uczestnika/faktura – nazwa uniwersytetu, np. MEDIA/Jan Kowalski/faktura – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Opłata obejmuje:

 • opublikowanie referatu w monografii recenzowanej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji), wybrane artykuły zostaną rekomendowane do czasopisma naukowego „Przegląd Pedagogiczny” (5 pkt.),
 • materiały konferencyjne,
 • obiad,
 • bufet kawowy,
 • uroczystą kolację.

W cenę nie zostało wliczone zakwaterowanie. Organizatorzy oferują pomoc przy rezerwacji miejsc noclegowych.
Zgłoszenia i abstrakty należy przesłać do 15 czerwca 2014, na adres: konferencja.emc@wp.pl.
Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie przesyłany do uczestników w późniejszym terminie.

Ważne daty:

 • termin nadesłania zgłoszenia: 15.06.2014 r.
 • termin dokonania wpłaty: 20.06.2014 r.
 • termin nadesłania artykułu: 30.06.2014 r.

Ramowy Plan Konferencji:

 • 8.30-9.00 rejestracja uczestników
 • 9.00-11.00 uroczyste otwarcie konferencji oraz wykłady zaproszonych gości
 • 11.00-11.15 przerwa na kawę
 • 11.15-13.00 obrady w sekcjach 1 i 2
 • 13.00-14.00 przerwa obiadowa
 • 14.00-16.00 obrady w sekcjach 3 i 4
 • 16.00-16.15 podsumowanie zakończenie konferencji
 • 18.00 uroczysta kolacja.