Bronisław Komorowski

  • 23 maja 2013

25 kwietnia 2013 roku tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego otrzymał BronisławKomorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 5 marca 2013 roku po przeprowadzeniu postępowania w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa UKW, po zapoznaniu się z recenzją prof. Władysława Bartoszewskiego, zaopiniowaną przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego, recenzją prof. dra hab. Franciszka Ziejki, zaopiniowaną przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego postanawił nadać tytuł Doktora Honoris Causa Bronisławowi Komorowskiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.