Tadeusz Wacław Nowacki

  • 17 marca 2010

Prof. zw. dr hab. nauk pedagogicznych. Tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego otrzymał 27 kwietnia 2004 roku.

Twórca pedagogiki pracy, zarysu teorii kwalifikacji zawodowych i teorii doskonalenia zawodowego. Promotor – prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski. Recenzenci – prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek, prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki.