Jerzy Lesław Wyrozumski Jerzy Lesław Wyrozumski

Jerzy Lesław Wyrozumski

Prof. zw. dr hab. nauk historycznych.  Tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, otrzymał 26 kwietnia 2005 roku.

Badacz dziejów polskiego średniowiecza. Promotor - prof. zw. dr hab. Maksymilian Grzegorz. Recenzenci - prof. zw. dr hab. Andrzej Radzimiński, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk.

Doktorat honoris causa