Edward Breza

  • 17 marca 2010

Prof. zw. dr hab. językoznawstwa, historii języka polskiego, dialektologii i onomastyki. Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał 25 kwietnia 2006 roku.

Promotor - prof. dr hab. Elżbieta Laskowska. Recenzenci - prof. dr hab. – Karol Zierhoffer, prof. dr hab. Hanna Taborska, prof. dr hab. Kazimierz Rymut.