Zbigniew Kwieciński

  • 17 marca 2010

Prof. zw. dr hab. nauk pedagogicznych, pedagogika ogólna, polityka oświatowa, socjologia edukacji. Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał 25 kwietnia 2007 roku.

Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Promotor - prof. zw. dr hab. h.c. Edmund Trempała. Recenzenci - prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki., prof. zw. dr hab. Zbyszko Mylosik.