Henryk Muszyński

  • 17 marca 2010

Prof. dr hab. Henryk Józef Muszyński, Metropolita Gnieźnieński. W 1985 roku Henryk Muszyński był biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej, następnie biskupem ordynariuszem diecezji włocławskiej od 1987 r., a 25 marca 1992 roku został Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim.

Jako Metropolita Gnieźnieński abp Muszyński sprawuje duchową pieczę nad Bydgoszczą. Dąży do scalenia środowiska bydgoskiego wokół spraw zasadniczych, mogących zjednoczyć katolików, chrześcijan odmiennych wyznań i innych ludzi dobrej woli. Abp. Muszyński był inicjatorem dyskusji na temat potrzeby utworzenia uniwersytetu w Bydgoszczy, zabrał także głos w publicznej dyskusji na temat nowego podziału administracyjnego kraju. Stanął po stronie obrońców sprawy utworzenia województwa ze stolicami w Bydgoszczy i Toruniu, czego nie przewidywał projekt rządowy.