Gmachy, budynki, wnętrza

UKW wczoraj i dziś

27 czerwca 2018
czytaj całość

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przez lata swojej działalności i rosnących potrzeb musiał powiększać swoje zasoby lokalowe. Zdarzało się, że niektóre z budynków usytuowane były daleko od centrum, np. budynek przy ul. Przemysłowej 34 czy Mińskiej 15. Od kilku lat trwają starania o centralizację kampusu, tak by ułatwić dostęp do obiektów naszym studentom i gościom.

Historyczne budynki są modernizowane, dzięki wspariu z funduszy unijnych powstają też nowe jak: Biblioteka UKW czy Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu. „Gołym okiem” widać jak bardzo zmieniła i poprawiła się baza lokalowa uczelni.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Nowy budynek UKW przy ul. Poniatowskiego

20 sierpnia 2014
czytaj całość

Od nowego roku akademickiego 2014/2015 studenci Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przenoszą się do nowej siedziby, do budynku przy ul. ks. J. Poniatowskiego. Sąsiaduje on z kampusem głównym uczelni przy ul. J. K. Chodkiewicza 30.

czytaj całość…

Copernicanum

15 listopada 2010
czytaj całość

Na początku 2010 r. po niemal trzyletnich pracach remontowych Uniwersytet przywrócił Miastu piękny budynek Copernicanum. Prace remontowe, prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, pochłonęły sumę prawie 13 mln złotych.

Budynek Copernicanum zbudowany został w latach 1905-1906, powstał według projektu berlińskich architektów Carla Zaara i Rudolfa Vahla.  Na jego frontowej ścianie znajduje się zegar słoneczny. Niewątpliwie jest to jeden z najpiękniejszych budynków szkolnych w całym mieście. W swojej ponadstuletniej historii miał wielu właścicieli i spełniał różne funkcje. Swoją siedzibę miały tu:  wyższa szkoła realna, miejskie gimnazjum matematyczno-przyrodnicze, miejskie gimnazjum i liceum męskie, szkoły administracyjno-handlowe,  technikum kolejowe. W czasach hitlerowskiej okupacji budynek pełnił nawet, nietypową dla siebie, funkcję szpitala wojskowego. Z dniem 5 maja 1992 r. wojewódzki konserwator zabytków wpisał ten L-kształtny budynek w secesyjnym stylu do rejestru zabytków województwa bydgoskiego.

czytaj całość…

Wnętrza, ul. Chodkiewicza

06 kwietnia 2008
czytaj całość

 

Wyróżnione wnętrza rektoratu przy ulicy Chodkiewicza 30. Nasze wnętrza zajęły I miejsce w plebiscycie na najlepiej odrestaurowany obiekt w ramach konkursu TMMB Bydgoski Feniks. Zespół Budynków Dawnej Albrecht Durer Schule, powstał na przełomie lat 30. i 40. XX wieku.

czytaj całość…

Z lotu ptaka

04 kwietnia 2008
czytaj całość

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z lotu ptaka. Podziwiać możemy Campus Główny przy ulicy Chodkiewicza, Copernicanum, kompleks budynków przy Placu Weyssenhoffa oraz sportowe obiekty UKW. 

czytaj całość…

Budynki

03 kwietnia 2008
czytaj całość

Kampus Ggówny UKW mieści się przy ul. J. K. Chodkiewicza 30, gdzie znajduje się siedziba władz Uniwersytetu oraz część Instytutów i innych jednostek naukowych. W pobliżu znajduje się Biblioteka, obiekty przy ul. ks. J. Poniatowskiego, M. K. Ogińskiego. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego cały czas dąży do koncentracji wszystkich budynków w centrum miasta, tak by ułatwić studentom i gościom dostęp do nich.

czytaj całość…