UKW wczoraj i dziś

UKW wczoraj i dziś

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przez lata swojej działalności i rosnących potrzeb musiał powiększać swoje zasoby lokalowe. Zdarzało się, że niektóre z budynków usytuowane były daleko od centrum, np. budynek przy ul. Przemysłowej 34 czy Mińskiej 15. Od kilku lat trwają starania o centralizację kampusu, tak by ułatwić dostęp do obiektów naszym studentom i gościom.

Historyczne budynki są modernizowane, dzięki wspariu z funduszy unijnych powstają też nowe jak: Biblioteka UKW czy Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu. „Gołym okiem” widać jak bardzo zmieniła i poprawiła się baza lokalowa uczelni.

fot. A. Obiała