Copernicanum

Copernicanum

Na początku 2010 r. po niemal trzyletnich pracach remontowych Uniwersytet przywrócił Miastu piękny budynek Copernicanum. Prace remontowe, prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, pochłonęły sumę prawie 13 mln złotych.

Budynek Copernicanum zbudowany został w latach 1905-1906, powstał według projektu berlińskich architektów Carla Zaara i Rudolfa Vahla.  Na jego frontowej ścianie znajduje się zegar słoneczny. Niewątpliwie jest to jeden z najpiękniejszych budynków szkolnych w całym mieście. W swojej ponadstuletniej historii miał wielu właścicieli i spełniał różne funkcje. Swoją siedzibę miały tu:  wyższa szkoła realna, miejskie gimnazjum matematyczno-przyrodnicze, miejskie gimnazjum i liceum męskie, szkoły administracyjno-handlowe,  technikum kolejowe. W czasach hitlerowskiej okupacji budynek pełnił nawet, nietypową dla siebie, funkcję szpitala wojskowego. Z dniem 5 maja 1992 r. wojewódzki konserwator zabytków wpisał ten L-kształtny budynek w secesyjnym stylu do rejestru zabytków województwa bydgoskiego.