BFN 2017: Dzień drugi Festiwalu

BFN 2017: Dzień drugi Festiwalu

25 maja 2017 r. to drugi dzień Bydgoskiego Festiwalu Nauki adresowany do przedszkolaków i młodszych dzieci w wieku szkolnym. 
fot. A. Obiała