BFN 2017: trzeci dzień Festiwalu

BFN 2017: trzeci dzień Festiwalu

26 maja 2017 r. to trzeci dzień Bydgoskiego Festiwalu Nauki adresowany do przedszkolaków i młodszych dzieci w wieku szkolnym. 
fot. A. Obiała