Dyplomy

Absolutorium na Wydziale Humanistycznym

02 lipca 2019
czytaj całość

01 lipca 2019 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się absolutorium studentek i studentów Wydziału Humanistycznego kierunku filologia. Okolicznościowy wykład wygłosił profesor Karl Wood. Uroczystość uświetnił występ artystyczny studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Absolutorium na Wydziale Humanistycznym UKW

02 lipca 2018
czytaj całość

29 czerwca 2018 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się absolutorium studentów Wydziału Humanistycznego kierunku filologia prowadzonego przez Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej oraz Katedrę Germanistyki. Dyplomy otrzymało 59 absolwentów studiów drugiego stopnia kierunku filologia.
Okolicznościowy wykład pt. Kultura przemówień podczas absolutoriów organizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wygłosił profesor Karl Wood. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego Wydziału Edukacji Muzycznej UKW pod dyrekcją Tomasza Kotwicy oraz występ artystyczny studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Dyplomy 2018 - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

24 kwietnia 2018
czytaj całość

piątek 13 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w Auli Copernicanum przy ul. M. Kopernika 1 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunków 3,5 letnich studiów inżynierskich Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Dyplomy 2017

07 marca 2017
czytaj całość

6 marca 2017 r. o godz. 18.00  w Auli Copernicanum przy ul. Kopernika 1 odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów inżynierskich na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Dyplomy 2016

11 października 2016
czytaj całość

Uroczystość rozdania dyplomów to wyjątkowy moment dla absolwentów. Absolwenci Instytutu Pedagogiki UKW odebrali dyplomy 8 października 2016 r.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Dyplomy 2015

24 listopada 2015
czytaj całość

Uroczystość rozdania dyplomów to wyjątkowy moment dla absolwentów, z dyplomem w ręku wkraczają w życie zawodowe. Absolwenci Instytutu Pedagogiki UKW odebrali dyplomy 21 listopada 2015 r.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Muzyczne Dyplomy 2015

24 listopada 2015
czytaj całość

24 października 2015 r. absolwenci Wydziału Edukacji Muzycznej UKW odebrali dyplomy. Uroczystość miała wyjątkowy i bardzo muzyczny charakter.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Dyplomy 2014

31 października 2014
czytaj całość

Uroczystość rozdania dyplomów to ważna chwila w życiu absolwentów uczelni. Otrzymują dyplom ukończenia studiów, maja okazję spotkać się z wykłądowcami i koleżankami oraz kolegami ze studiów.

11 października dyplomy odebrali absolwenci Instytutu Edukacji Muzycznej, a 25 października 2014 r. - absolwenci Instytutu Pedagogiki UKW.

czytaj całość…