Dyplomy 2014

Dyplomy 2014

Uroczystość rozdania dyplomów to ważna chwila w życiu absolwentów uczelni. Otrzymują dyplom ukończenia studiów, maja okazję spotkać się z wykłądowcami i koleżankami oraz kolegami ze studiów.

11 października dyplomy odebrali absolwenci Instytutu Edukacji Muzycznej, a 25 października 2014 r. - absolwenci Instytutu Pedagogiki UKW.