Dyplomy 2017

Dyplomy 2017

6 marca 2017 r. o godz. 18.00  w Auli Copernicanum przy ul. Kopernika 1 odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów inżynierskich na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

fot. A. Obiała