Dyplomy 2018 - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

Dyplomy 2018 - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

piątek 13 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w Auli Copernicanum przy ul. M. Kopernika 1 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunków 3,5 letnich studiów inżynierskich Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

fot. A. Obiała