Absolutorium na Wydziale Humanistycznym UKW

Absolutorium na Wydziale Humanistycznym UKW

29 czerwca 2018 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się absolutorium studentów Wydziału Humanistycznego kierunku filologia prowadzonego przez Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej oraz Katedrę Germanistyki. Dyplomy otrzymało 59 absolwentów studiów drugiego stopnia kierunku filologia.
Okolicznościowy wykład pt. Kultura przemówień podczas absolutoriów organizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wygłosił profesor Karl Wood. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego Wydziału Edukacji Muzycznej UKW pod dyrekcją Tomasza Kotwicy oraz występ artystyczny studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

fot. A. Obiała