Absolutorium na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW

Absolutorium na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW

11 lipca 2018 r. odbyło się uroczyste absolutorium studentów Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW. Studenci geografii, turystyki i rekreacji oraz wychowania fizycznego na studiach II stopnia odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk dziekana prof. Zygmunta Babińskiego.

fot. A. Obiała