Absolutorium na Wydziale Humanistycznym

Absolutorium na Wydziale Humanistycznym

01 lipca 2019 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się absolutorium studentek i studentów Wydziału Humanistycznego kierunku filologia. Okolicznościowy wykład wygłosił profesor Karl Wood. Uroczystość uświetnił występ artystyczny studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

fot. A. Obiała