Gaudeamus 2015

Rektor wręcza nagrody dla najlepszych studentów
Rektor wręcza nagrody dla najlepszych studentów

Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nowy rok akademicki oficjalnie rozpoczęli 16 października 2015 r.

To szczególna inauguracja, w tym roku roku obchodzimy 10-lecie utworzenia Uniwersytetu.

fot. A. Obiała