Goście UKW

dr Jeremy Wallace - Chargé d’Affaires w Ambasadzie Kanady w Warszawie

12 czerwca 2018
czytaj całość

6 czerwca 2018 r. gościem naszego Uniwersytetu był dr Jeremy Wallace, Chargé d’Affaires w Ambasadzie Kanady w Warszawie. Dr J. Wallace odwiedził Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Chargé d’Affaires wygłosił następnie dla studentów UKW wykład na temat priorytetów kanadyjskiej polityki zagranicznej: Canadian foreign policy priorities.

fot. A. Obiała i K. Mrotek

czytaj całość…

Piotr Wolski - Attaché Prasowy Biura Parlamentu Europejskiego

11 czerwca 2018
czytaj całość

8 czerwca 2018 r. studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW spotkali się z Attaché Prasowym Biura Parlamentu Europejskiego - Piotrem Wolskim. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać o fake newsach, dowiedzieć się jak wygląda przygotowanie serwisów prasowych oraz z jakich dziennikarskich źródeł warto korzystać, szukając informacji o Parlamencie Europejskim.

fot. K. Mrotek

czytaj całość…

prof. Stephen Hicks

24 maja 2018
czytaj całość

Prof. Stephen Hicks, uznany kanadyjsko-amerykański filozof i naukowiec z Uniwersytetu Rockford, w maju 2018 r. gościł w murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Ashat Salimovich Imangaliev - Rektor Uniwersytetu z Kazachstanu

25 kwietnia 2018
czytaj całość

W dniach 23-26 kwietnia 2018 r. gościliśmy na UKW Rektora Zachodniokazachstańskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Utemisowa w Uralsku prof. Ashata Salimovich Imangalieva.
Bliska współpraca między rozpoczęła się już w roku 2012, wraz z podpisaniem oficjalnej umowy o współpracy akademickiej. Od tamtej pory na naszej uczelni, gościliśmy już ponad 30 studentów i pracowników akademickich z uczelni w Uralsku, którzy w ramach mobilności akademickiej studiowali lub przebywali na stażach naukowych. Od ubiegłego roku oba Uniwersytety realizują wspólnie program Erasmus Plus - Mobilność z Krajami Partnerskimi.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Patrick Turner - zastępca Sekretarza NATO na UKW

11 kwietnia 2018
czytaj całość

10 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego gościliśmy Patricka Turnera - Zastępcę Sekretarza Generalnego NATO do spraw operacji. W Instytucie Nauk Politycznych UKW wygłosił on wykład poświęcony bieżącej działalności Paktu Północnoatlantyckiego, po którym odbyła się dyskusja z udziałem studentów.
Spotkanie poprowadziła dr Kamila Sierzputowska, którą organizacyjnie wspierało Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

prof. dr hab. Aleksy Awdiejew i prof. dr hab. Grażyna Habrajska

05 lutego 2018
czytaj całość

10 stycznia 2018 roku w Bibliotece Głównej UKW przy ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy, odbyły się gościnne wykłady otwarte z udziałem wybitnych językoznawców: prof. dra hab. Aleksego Awdiejewa i prof. dr hab. Grażyny Habrajskiej. W spotkaniu uczestniczył  JM Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny, który w imieniu całej Społeczności Akademickiej powitał zaproszonych gości. Moderatorem prelekcji, a zarazem ich inicjatorką, była prof. dr hab. Elżbieta Laskowska. 

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Wizyta ministra Jarosława Gowina na UKW

25 stycznia 2018
czytaj całość

W środę, 24 stycznia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gościł Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Minister spotkał się z przedstawicielami władz rektorskich uczelni wyższych w Bydgoszczy oraz ze środowiskiem akademickim naszego miasta.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Festiwal Kultury Węgierskiej na UKW

13 czerwca 2017
czytaj całość

9 czerwca 2017 roku w ramach Festiwalu Kultury Węgierskiej gościła na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego JE Ambasador Węgier w Polsce dr Orsolya Zsuzsanna Kovács.
Ambasador Orsolya Zsuzsanna Kovács  aktywnie działa na rzecz umacniania współpracy polsko-węgierskiej, szczególnie wśród  młodzieży. Jest m. in. pomysłodawczynią staży dla studentów i młodych polskich urzędników w węgierskim Ministerstwie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości Węgier. Tego dnia odbyły się w Bibliotece UKW zajęcia dla dzieci, które zapoznawały się z tradycją i kulturą Węgier, m.in. układały węgierską flagę. W późniejszy quizie odpowiadały na pytania Pani Ambasador. O godz. 13.30 rozpoczęło się spotkanie z młodzieżą, laureatami ubiegłorocznego konkursu plastycznego na komiks o tematyce węgierskiej. Zbiór komików ukazała się niedawno drukiem, dzięki wsparciu Ambasady Węgier, Węgierskiego Instytut Kultury, UKW i Drukarni Abedik. Po  spotkaniu, uczestnicy otrzymali pamiątkowe wpisy w książkach od JE Ambasador i Honorowego Konsula Węgier w Bydgoszczy Marka A. Pietrzaka. Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z władzami UKW w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego oraz spotkanie w Ogrodzie Botanicznym UKW. 

fot. A. Obiała

czytaj całość…