prof. dr hab. Aleksy Awdiejew i prof. dr hab. Grażyna Habrajska

prof. dr hab. Aleksy Awdiejew i prof. dr hab. Grażyna Habrajska

10 stycznia 2018 roku w Bibliotece Głównej UKW przy ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy, odbyły się gościnne wykłady otwarte z udziałem wybitnych językoznawców: prof. dra hab. Aleksego Awdiejewa i prof. dr hab. Grażyny Habrajskiej. W spotkaniu uczestniczył  JM Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny, który w imieniu całej Społeczności Akademickiej powitał zaproszonych gości. Moderatorem prelekcji, a zarazem ich inicjatorką, była prof. dr hab. Elżbieta Laskowska. 

fot. A. Obiała