Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich

Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich

16 kwietnia 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar gościł na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas spotkania skupił się przede wszystkim na problematyce seniorów i ich praw.
Adam Piotr Bodnar jest prawnikiem i nauczycielem akademickim,aktywnie działa na rzecz praw człowieka, w latach 2010-2015 był wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2015 pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.

fot. A. Obiała