dr Jeremy Wallace - Chargé d’Affaires w Ambasadzie Kanady w Warszawie

dr Jeremy Wallace - Chargé d’Affaires w Ambasadzie Kanady w Warszawie

6 czerwca 2018 r. gościem naszego Uniwersytetu był dr Jeremy Wallace, Chargé d’Affaires w Ambasadzie Kanady w Warszawie. Dr J. Wallace odwiedził Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Chargé d’Affaires wygłosił następnie dla studentów UKW wykład na temat priorytetów kanadyjskiej polityki zagranicznej: Canadian foreign policy priorities.

fot. A. Obiała i K. Mrotek