Blokada Łużyka 2022 Blokada Łużyka 2022

Blokada Łużyka 2022

24 maja 2022 na boisku głównego campusu UKW odbyła się Blokada Łużyka, będąca główną częścią Juwenaliów UKW. fot. Magdalena Sikorska-Cupa