Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki

Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki

W dniach 24-25 października odbyła się konferencja: Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki, na której poruszono zagadnienia związane z rynkiem dzieł sztuki, ich prawną ochroną oraz opieką nad zabytkami.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki, sektora prywatnego w tym marszandzi i reprezentanci domów aukcyjnych oraz organów administracji. Przedstawiono także rozwiązania z zakresu podjętej problematyki przyjęte w innych krajach europejskich o dłuższej i bardziej utrwalonej w systemie prawa tradycji rynku antykwarycznego oraz organizacji ochrony zabytków.
Organizatorami konferencji są: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Wydział Administracji  i Nauk Społecznych UKW.