JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS

W dniach 17-18 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Konferencja naukowa „JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Germanistyki oraz Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

fot. A. Obiała