39th Mycotoxin Workshop

39th Mycotoxin Workshop

39th Mycotoxin Workshop rozpoczęły się 19 czerwca w Bydgoszczy. Tematem warsztatów organizowanych przez Katedrę Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej jest problem występowania mikotoksyn w żywności, paszach i środowisku oraz ich niebezpieczeństwo dla człowieka i zwierząt. Fot. Andrzej Obiała