Wampiriada na UKW

Wampiriada na UKW

10 kwietnia 2018 r. na UKW została zorganizowana kolejna edycja Wampiriady. Celem akcji było zebranie jak największej ilości krwi oraz promowanie zdrowego trybu życia.  W Wampiriadzie udział wzięło 61 osób, udało się zebrać 27,45l krwi! Wszystkim, którzy wzięli udział bardzo dziękujemy i do zobaczenia w przyszłej edycji!
Tak jak przy każdej edycji współorganizatorem akcji był Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

fot. A. Obiała