Szkolenie: Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni - absolwenci UKW

Szkolenie: Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni - absolwenci UKW

W dniach 9-12 października odbywały się spotkania studentów realizujących interdyscyplinarne zadania projektowe na potrzeby rynku pracy w ramach projektu Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni - absolwenci UKW. Spotkania miały charakter wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Wzięli w nich udział przedstawiciele pracodawców z wielu branż, którzy komentowali przygotowane przez studentów rozwiązania. 
Projekt realizują studentki i studenci pod opieką nauczycieli akademickich z Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej (realizacja od marca 2016 do stycznia 2019 r.).

fot. Andrzej Obiała