Wampiriada na UKW

Wampiriada na UKW

24 października 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja Wampiriady

fot. A. Obiała