Wampiriada na UKW

Wampiriada na UKW

Samorząd Studencki UKW wraz z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów zorganizowali 8 i 9 maja 2019 r. kolejną edycję Wampiriady.

fot. A. Obiała