Nowy Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Nowy Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

9 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie nominacji przez JM prof. dra hab. Jacka Woźnego, Rektora UKW nowemu Przewodniczącemu, Andrzejowi Majewskiemu. Pan Rektor podczas spotkania podziękował również za współpracę ustępującemu Przewodniczącemu, Adrianowi Kaczorowskiemu. 

fot. A. Obiała