Święto uczelni 2013

Święto uczelni 2013

Obchody Święta Uczelni w tym roku miały wyjątkowy charakter. Najważniejszym momentem było wręczenie tytyułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu. Uroczystość odbyła się 25 kwietnia 2013. W laudacji promotor doktoratu prof. Henryk Samsonowicz powiedział - Troska Bronisława Komorowskiego o los wszystkich rodaków dały mu szczególną i nieczęstą w Polsce opinię polityka zatroskanego o los wszystkich współobywateli.

Uroczystość zakończyła się wykładem Bronisława Komorowskiego, poświęconemu miejscu i znaczeniu historii.

fot. A. Obiała