Święto uczelni 2008

Święto uczelni 2008

Siódme święto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego połączone było z nadaniem doktoratu honoris causa. W tym roku tytuł ten otrzymał ksiądz arcybiskup prof. dr hab. Henryk Józef Muszyński, Metropolita Gnieźnieński. Poza tym odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne.

fot. A. Obiała